INFO TENTANG CCRIS

CCRIS

Pusat Sistem Maklumat Rujukan Kredit (Central Credit Reference Information System). Ia adalah sistem yang dicipta oleh Bank Negara Malaysia (BNM) yang memaparkan maklumat krdit peminjam atau peminjam yang berpotensi ke dalam laopran kredit yang seragam.

 INSTITUSI KEWANGAN YANG BERKAITAN DGN CCRIS

Termasuk semua bank perdagangan, bank-bank Islam, bank pelaburan, bank pembangunan, beberapa syarikat insuran, pengeluar instrumen pembayaran dan institusi pemulihan.

KATEGORI MAKLUMAT YANG TERDAPAT DALAM LAPORAN CCRIS


Pinjaman Terkumpul
 • Pinjaman perumahan, sewa beli, kredit kad, pinjaman peribadi, overdraft dan lain-lain
 • Termasuk maklumat jumlah baki, had,kelakuan pembayaran, dan status undang-undang jika ada
  Akaun Pemerhatian Khas
  • Biasanya akaun yang dianggap Pinjaman Tidak Berbayar (NPL), atau di bawah jadual pengurusan hutang
  Permohon Pinjaman atau kemudahan kredit yang dibuat dalam satu tahun yang lalu
  • Jumlah permohonan pinjaman yang telah diluluskan atau tidak diluluskan


  BAGAIMANA HENDAK MEMAHAMI LAPORAN CCRIS


  A: OUTSTANDING KREDIT- JENIS-JENIS PINJAMAN , TARIKH , PINJAMAN TERKUMPUL
  B: AKAUN PEMERHATIAN KHAS
  C: APPLICATION KREDIT - JUMLAH PEMOHONAN YANG TELAH LULUS ATAU MASIH PENDING
  D: CURRENT OUTSTANDING BALANCE
  E: LIMIT: JUMLAH PINJAMAN SEBENAR
  F: CONTOH JIKA ADA TUNGGAKAN PEMBAYARAN

  No comments:

  Total Pageviews