APA YANG SAYA DAPAT DARIPADA MELALUI TAWARAN PRODUK INI?

Produk ini menawarkan kemudahan pembiayaan dengan ciri-ciri seperti berikut:

Kelayakan Kakitangan Kerajaan


Berjawatan tetap dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya selama 6
bulan (telah disahkan jawatan atau dalam tempoh percubaan).


Pelanggan berumur 18 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada
tamat tempoh pembiayaan atau tempoh persaraan; yang mana lebih
dahulu.


Pendapatan kasar bulanan (termasuk elaun tetap) melebihi RM1,000


Bayaran semula pembiayaan melalui BIRO Perkhidmatan Angkasa (BPA).
Kakitangan Government Link Company (GLC)


Berjawatan tetap dengan tempoh servis minimum selama 3 tahun.


Pelanggan berumur 21 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada
tamat tempoh pembiayaan atau tempoh persaraan; yang mana lebih
dahulu.


Pendapatan kasar bulanan (termasuk elaun tetap) melebihi RM2,000


Bayaran semula pembiayaan melalui BIRO Perkhidmatan Angkasa (BPA).


Had Pembiayaan Kakitangan Kerajaan


Minimum RM1,000


Maksimum RM200,000


Kakitangan Government Link Company (GLC)


Maksimum sebanyak 10 kali gaji kasar pemohon dan tertakluk kepada jumlah maksimum RM100,000


Tempoh Pembiayaan  


Minimum Satu (1) tahun
Maksimum Sepuluh(10) tahun

No comments:

Total Pageviews