INTRODUCTION OF NEW PRODUCT IN AGROBANK

PEMBIAYAAN PERIBADI AGRO-CASH i AgroCash-i Pembiayaan peribadi menyediakan kemudahan pembiayaan konsumer, terutama yang berkaitan dengan aktiviti pertanian dan asas tani. Pelaksanaan produk ini adalah berdasarkan konsep Tawarruq.


Pembiayaan peribadi Islamik tidak bercagar khas untuk aktiviti pertanian dan asas tani. Eksklusif untuk kakitangan kerajaan dan kakitangan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dengan pembiayaan sehingga 10 tahun.


No comments:

Total Pageviews